HEMA Privacy Statement

HEMA verzamelt via haar winkels, website(s), applicatie(s), acties, haar loyaltyprogramma en andere diensten persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “Persoonsgegevens”). HEMA is ervan overtuigd dat de bescherming van Persoonsgegevens van essentieel belang is.

HEMA is de wettelijk verantwoordelijke voor de verwerking van alle Persoonsgegevens van onze (potentiele) klanten, bezoekers en gebruikers van onze winkels, websites en andere diensten, zoals de HEMA app.

Onder HEMA wordt verstaan HEMA B.V. ((Kamer van Koophandel-nummer 34215639) en de dochterondernemingen van HEMA B.V., zoals onder meer HEMA Financial Services B.V., zijnde de aanbieder van HEMA Verzekeringen en HEMA-België BVBA Voor aanvullende informatie over HEMA Verzekeringen verwijzen we je graag naar onze dienstenwijzer.

Wij hechten eraan dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. In dat kader vinden wij het belangrijk dat je precies weet welke Persoonsgegevens HEMA verzamelt,voor welke doeleinden we deze Persoonsgegevens gebruiken, aan welke derde partijen deze Persoonsgegevens worden verstrekt en hoe je jouw rechten met betrekking tot deze Persoonsgegevens kan uitoefenen. In dit Privacy Statement beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier. HEMA staat er in ieder geval voor in dat Persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de wet- en regelgeving worden verzameld, gebruikt en verwijderd.

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele HEMA Privacy Statement vind je altijd op www.hema.be. Indien het Privacy Statement wordt gewijzigd zal HEMA dit communiceren via haar website of per email.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt HEMA persoonsgegevens?

HEMA verzamelt en verwerkt Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten uit de webshop, winkel of HEMA app en het aanmaken en onderhouden van het (persoonlijke) HEMA account van betrokkene;
  2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail, HEMA app en post;
  3. Het uitvoeren van een HEMA loyalty programa;
  4. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
  5. Het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude;
  6. Ter ondersteuning van communicatie en campagnes via social media;
  7. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

1. 1. Uitvoeren van bestellingen voor producten en diensten uit de webshop, winkel of HEMA app en aanmaken en onderhouden HEMA Account

HEMA legt Persoonsgegevens vast bij bezoek aan de HEMA Website, bij gebruik van de HEMA applicatie (hierna: “HEMA App”), bij het aanvragen of bestellen van producten of diensten door klanten (waaronder ook de producten en diensten van HEMA fotoservice en HEMA tickets ), bij het retourneren van producten zonder bon en bij het aanmaken en onderhouden van een HEMA Account.

Als je jonger bent dan 13 jaar en je wilt producten of diensten bestellen of aanvragen, een HEMA Account aanmaken of deelnemen aan het loyaliteitsprogramma, dan dien je daarvoor toestemming te hebben gekregen van je ouder(s) of voogd(en).

HEMA Account

Om volledig van de alle diensten en functionaliteiten gebruik te kunnen maken die HEMA via de website en App aanbiedt, moet je een persoonlijk HEMA account (hierna: “HEMA Account”) aanmaken. Wanneer je een HEMA Account creëert, wordt aan je gevraagd om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken.

Een HEMA Account zonder deelname aan het loyaliteitsprogramma

Voor een dergelijk HEMA Account ben je niet verplicht alle Persoonsgegevens te verstrekken. Het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, postcode, huisnummer en telefoonnummer is verplicht. De Persoonsgegevens die je verstrekt kun je altijd aanpassen. De gegevens die je verstrekt stellen ons in staat om onze dienstverlening nog beter op jou te kunnen afstemmen. De verstrekte Persoonsgegevens gebruiken we, naast de verder in dit Privacy Statement genoemde doeleinden, om het HEMA Account te kunnen aanmaken en je de daarbij behorende functionaliteiten, zoals shopping cart en laatst bekeken producten te bieden. Je kunt je Account te allen tijde verwijderen. Indien je je Account verwijdert, zullen je gegevens niet langer worden bewaard.

De verwerkingen van Persoonsgegevens ten behoeve van het aanmaken van een HEMA Account, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en HEMA. Jij bestelt immers producten bij HEMA en HEMA kan de afhandeling van jouw bestellingen verzorgen.

Een HEMA Account met deelname aan het loyaliteitsprogramma

Indien je je wilt registreren voor het loyaliteitsprogramma is een HEMA Account noodzakelijk. Je kunt bij registratie voor het loyaliteitsprogramma gebruik maken van je bestaande HEMA Account of, indien je er nog geen hebt, een nieuw HEMA Account aanmaken tijdens registratie. Bij registratie voor het loyaliteitsprogramma is het verstrekken van een geldig e-mailadres, wachtwoord, voor- en achternaam, aanhef, postcode, huisnummer, telefoonnummer en geboortedatum verplicht.

2. Het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes en acties via e-mail, en de app.

Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven wordt uw e-mailadres gebruikt voor het toesturen van nieuwsbrieven met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht.

Indien u de HEMA App heeft geïnstalleerd en akkoord bent gegaan met het ontvangen van push notificaties, dan ontvangt u van HEMA push berichten met actuele aanbiedingen, specifieke acties en informatie over bijvoorbeeld (nieuwe) producten en diensten. De toestemming hiervoor kunt u altijd intrekken door bij de instellingen van uw telefoon de push notificaties uit te zetten. Met het gebruik van de HEMA App gaat u ook akkoord met het ontvangen van berichten in de inbox van de HEMA App. Tot slot kan HEMA u ook per post aanbiedingen, specifieke acties en informatie over (nieuwe) producten en diensten verstrekken. Ook hiervoor kunt u zich afmelden via HEMA Klantenservice, zie onderaan dit privacy statement of via de afmeldmogelijkheid die in het poststuk is opgenomen.

3. Uitvoeren van het loyaliteitsprogramma

HEMA biedt met het loyaliteitsprogramma iets extra’s voor alle deelnemers. Met de pas of de HEMA App kun je deelnemen aan het loyaliteitsprogramma. Er zijn verschillende niveaus van deelname.

Niveau 1: algemene HEMA extra aanbiedingen en punten sparen

Wanneer je alleen gebruik wilt maken van algemene loyaliteitsprogramma aanbiedingen dan koop je in de HEMA de pas. Na aanschaf van de pas kun je door je pas te laten scannen bij een aankoop aan de kassa gebruik maken van de geldende algemene loyaliteitsprogramma aanbiedingen. Tevens spaar je direct punten, die je echter pas kunt inwisselen indien je deelneemt op niveau 2 van het programma. Wanneer je de pas niet registreert dan neem je anoniem deel aan het spaarprogramma.

Niveau 2: Punten inwisselen voor loyaliteitsprogramma vouchers, welkomstcadeau, gratis tompouce voor je verjaardag en persoonlijke aanbiedingen

Wanneer je met de pas ook punten wilt kunnen inwisselen voor loyaliteitsprogramma vouchers, dan dien je de pas te registreren via de website of deel te nemen aan het loyaliteitsprogramma via registratie in de HEMA App. Na registratie van de pas en/of in de HEMA App ontvang je een welkomstcadeau en een gratis tompouce voor je verjaardag. Bij het registreren van de pas via de website of bij registratie in de HEMA App is een HEMA Account noodzakelijk en geef je HEMA ondubbelzinnige toestemming om je aankoopgegevens en surfgedrag te analyseren en op basis daarvan gepersonaliseerde nieuwsbrieven toe te sturen alsmede specifiek voor jou door HEMA geselecteerde producten en diensten onder de aandacht te brengen.

Zoals hiervoor aangegeven, verwerken wij je Persoonsgegevens voor het toesturen van aanbiedingen, nieuwtjes, acties via e-mail, en de HEMA App en deelname aan het loyaliteitsprogramma op basis van jouw toestemming. Je kunt je toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht. Verder kun je deelname aan het loyaliteitsprogramma ook altijd stopzetten. Lees hiervoor de programma voorwaarden. Indien je je toestemming voor het toesturen van e-mail nieuwsbrieven intrekt of je loyaliteitsprogramma opheft, zullen wij je gegevens verwijderen.

4. Analyses voor procesverbetering, ontwikkeling van producten/diensten en marktonderzoek

HEMA streeft ernaar om websites, apps en diensten van de hoogste kwaliteit te kunnen leveren en om het assortimenten diensten zo goed mogelijk op de wensen en behoeften van onze klanten en bezoekers af te stemmen.

Hiervoor is het noodzakelijk dat HEMA statistisch onderzoek uitvoert zodat zij, waar nodig, aanpassingen kan aanbrengen. HEMA kan voor dit statistisch onderzoek gebruik maken van klantgegevens. De onderzoeksresultaten worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden.

5. Het voorkomen en bestrijden van diefstal of andere vormen van fraude

Camerabeveiliging
Wij beveiligen onze winkels o.a. met camera’s ter bescherming van onze werknemers, klanten en eigendommen. Deze camera's zijn duidelijk zichtbaar geplaatst en bij betreding van één van onze winkels word je op de aanwezigheid van cameratoezicht geattendeerd. Wij bewaren de gemaakte videobeelden maximaal 14 dagen, daarna vernietigen wij deze beelden, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek).

De verwerkingen van de Persoonsgegevens die met camerabeveiliging zijn gemoeid, achten wij noodzakelijk ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van het hebben van een veilige winkelvoor onze klanten en werknemers en om fraude tegen te gaan. Onze camerasystemen zijn altijd zodanig geplaatst en ingericht dat dit zo min mogelijk impact heeft op jouw privacy.

6. Ter ondersteuning van online marketingcommunicatie en campagnes

HEMA gaat graag via het web en (eigen) social media kanalen in gesprek met klanten, bezoekers van de website en gebruikers van de app over haar organisatie, producten en/of diensten. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen te beantwoorden. HEMA volgt hiervoor actief het internet en social media kanalen, zoals Facebook, Twitter en blogs. HEMA volgt discussies op deze kanalen, neemt er aan deel en beantwoordt individuele, relevante vragen. HEMA behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om niet op iedere vraag of opmerking te reageren. Aan het wel of niet inhoudelijk reageren kan dan ook geen enkel recht worden ontleend.

HEMA maakt gebruik van door bezoekers of klanten geboden toegang tot social media, zoals Facebook, waardoor HEMA toegang heeft tot (een deel van) je gegevens op die social media. Om je gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen als je social media (zoals Facebook), zoekmachines (zoals Google) of andere websites en apps bezoekt, kunnen we je emailadres of ander identificerend gegeven matchen met gegevens van die social media of zoekmachines. Dit gebeurt altijd in gecodeerde en geanonimiseerde vorm. Indien je deze wijze van adverteren niet wenst kun je je daarvan afmelden via deze link.

Wanneer je met ons communiceert via onze social mediapagina's (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst of ons volgt door op de "Like" knop te klikken) kan het zijn dat wij Persoonsgegevens over je kunnen zien. Dit Privacy Statement geldt dan voor de persoonsgegevens die HEMA verwerkt. Indien je ervoor kiest de HEMA Website of andere HEMA (online) diensten te delen via social media, dan kunnen jouw Persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze producten en diensten) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina's. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden en privacybeleid van de betreffende social media websites van toepassing.

De verwerkingen van Persoonsgegevens die plaatsvinden bij het volgen door ons van internet en social media kanalen, wanneer je via die kanalen met ons communiceert, zijn noodzakelijk ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn en het gedrag en de mogelijke voorkeuren van klanten van HEMA in zijn algemeenheid beter te begrijpen. Wij matchen jouw Persoonsgegevens met gegevens van social media of zoekmachines op basis van jouw toestemming.

7. Afhandelen van klachten en verzoeken om informatie

Als je contact opneemt met de klantenservice van HEMA, omdat je vragen of klachten hebt over de dienstverlening van HEMA, zullen wij jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht opslaan. HEMA kan jou vragen om meer Persoonsgegevens te geven indien wij dat nodig vinden voor beantwoording van de vraag of afhandeling van de klacht. De verstrekte Persoonsgegevens worden gebruikt voor het afhandelen van de vraag of klacht.

De Persoonsgegevens die we verwerken voor dit doel kunnen plaatsvinden, omdat je bij HEMA producten hebt gekocht of diensten hebt afgenomen of dit van plan bent. De gegevensverwerkingen zijn dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten of wil sluiten. Daarnaast kunnen deze gegevensverwerkingen noodzakelijk zijn ter behartiging van gerechtvaardigde belangen om jou op de best mogelijke manier van dienst te kunnen zijn en om je de beste HEMA ervaring te kunnen geven.

Toegang tot en aanpassing van Persoonsgegevens

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens HEMA van jou verzamelt en gebruikt, kun je HEMA vragen om hiervan een overzicht te sturen. HEMA zal je dan wel verzoeken om een kopie van een legitimatiebewijs in te zenden. Het inzageverzoek kan je doen via de HEMA Klantenservice. HEMA zal binnen vier (4) weken schriftelijk op jouw verzoek reageren via het opgegeven e-mailadres.

Als je op grond van het overzicht Persoonsgegevens wilt laten corrigeren, aanvullen, verwijderen en/of afschermen, kun je daarvoor een nieuw verzoek sturen. HEMA zal ook binnen vier (4) weken op dit verzoek reageren. Je kunt jouw Persoonsgegevens ook altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw eigen HEMA Account.

Welke derden hebben toegang tot je gegevens?

HEMA schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Dit kunnen derden zijn die HEMA inschakelt voor de uitvoering van marketingactiviteiten (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers), voor producten en diensten waarbij HEMA als tussenpersoon optreedt en voor haar klantenservice. Persoonsgegevens worden slechts aan derden beschikbaar gesteld wanneer deze gegevens nodig zijn voor de derde partij ter uitvoering van de betreffende diensten. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van Verwerker voor HEMA en heeft HEMA met hen een verwerkersovereenkomst gesloten alsmede de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Uitsluitend indien HEMA hiertoe wettelijk is verplicht, worden Persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. HEMA zal in dergelijke gevallen maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd. Indien je wilt weten welke waarborgen we inzetten om jouw gegevens te beschermen neem dan contact op met HEMA Klantenservice.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Beveiliging van Persoonsgegevens

HEMA hecht veel waarde aan een goede beveiliging van Persoonsgegevens. HEMA heeft dan ook passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo maakt HEMA tijdens het bestelproces en het versturen van contactformulieren altijd gebruik van een beveiligde (SSL-) verbinding.

HEMA en websites van derden

Op de website van HEMA tref je links aan naar andere websites. HEMA is niet verantwoordelijk voor de omgang door die partijen met persoonsgegevens. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaring van die website.

Vragen

Heb je vragen over ons Privacy Statement, dan kun je deze richten aan:
HEMA B.V.
Afdeling Klantendienst
Postbus 37110
1030 AC Amsterdam
Of via www.hema.be/klantenservice
© HEMA B.V., juni 2021

meer productinformatie

beoordeling

goed idee
artikel is toegevoegd aan je mandje